Rozmiar tekstu:

Podziemne Pasaże Handlowe

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe, położone w Podziemnych Pasażach Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.


Przedsiębiorcy zainteresowani najmem rzeczonych lokali mogą uzyskać szczegółowe informacje w Dziale Administrowania Nieruchomościami Miejskiego Zarządu Nieruchomości poprzez kontakt osobisty bądź dzwoniąc pod numery telefonów 324787016 lub 324787000.
Stawka minimalna zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój nr Or.IV.0050.238.2015 zmieniającym Zarządenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or.IV.0050.633.2014 z dnia 27.11.2014 roku wynosi:
– dla Podziemnego Pasażu Handlowego B położonego pod skrzyżowanie Al. Piłsudskiego, ul. Mazowieckiej i ul. Warszawskiej:
30 zł/m2 netto,
– dla Podziemnego Pasażu Handlowego A położonego pod Rondem Centralnym: 10 zł/m2 netto,
– preferencyjna stawka dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w Podziemnym Pasażu Handlowym A, przez okres
pierwszych 2 lat kształtuje na poziomie 50% stawki tj. 5 zł/m2 netto z możliwością dochodzenia przez Miasto Jastrzębie-Zdrój
odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy.