Logo jastrzebie 80

  logo ue    

Dział Informatyczny

Rozmiar tekstu:

1. Dział Informatyczny:
1.1 Sekcja administrowania infrastrukturą informatyczną:
-  administracja i konfiguracja sieci komputerowej (konfiguracja sieci wewnętrznej oraz połączeń z zewnętrzną siecią Internet), zapewnienie niezawodnej pracy serwerów, administracja serwerami, archiwizacja zasobów przechowywanych na serwerach, nadzór nad pracą systemów operacyjnych i baz danych, zabezpieczanie sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych serwerów,
-  prowadzenie rejestru licencji, programów komputerowych, 
-  instalacja, aktualizacja i naprawa specjalistycznego oprogramowania (systemy zarządzania firmą: logistyka, administracja, księgowość, czynsze, itp.) oraz współpraca i koordynacja działań z ich autorami i użytkownikami, jak również doskonalenie wiedzy w zakresie wykorzystywanych programów przez wszystkie działy MZN,
-   ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,
-   nadzór nad pozostałym zapleczem sprzętowym zakładu,
-   kontakt z dostarczycielem dostępu do Internetu,
-   tworzenie programów komputerowych na użytek Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 
-   przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką,
-   pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych,
-   inne zadania wynikające z potrzeb zakładu.

1.2 Sekcja wsparcia informatycznego:
-   montaż, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, konfiguracja stacji roboczych (komputery, peryferia, oprogramowania, itp.),
-   prowadzenie i edycja strony internetowej - zamieszczanie informacji przekazywanych przez pracowników MZN, 
-   zakup, sprawdzanie i naprawa sprzętu, zgłaszanie sprzętu do reklamacji i napraw gwarancyjnych, 
-   ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,
-   pomoc użytkownikom w kwestiach związanych ze sprzętem komputerowym,
-   okresowe dokonywanie szkoleń pracowników w zakresie funkcji wykorzystywanych programów informatycznych (np. word, exel, open office i inne),
-   przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką,
-   zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu potrzeb w zakresie zakupu części zamiennych lub konieczności wymiany sprzętu komputerowego, przygotowywanie zestawień materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa  w tym zakresie, 
-   składanie zamówień na części wymienne do urządzeń peryferyjnych (tonery, taśmy barwiące, tusze, itp.)
-   nadzór nad prawidłowym działaniem monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych,
-   inne zadania wynikające z potrzeb zakładu.