herb

  bip mpe up sekap
Filtr
Tytuł Odsłony
2010-12-31 Ochrona obiektów, konwój gotówki, utrzymanie czystości. ZP-37 609
2010-12-27 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Śląska 27-29-31... Z-136 562
2010-12-23 Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych. ZP-36 640
2010-12-17 Wymiana starych zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne... Z-135 765
2010-12-15 Ubezpieczenie mienia. Z-282 709
2010-12-14 Dostosowanie obiektów przejść podziemnych A i B w Jastrzębiu-Zdroju. Z-281 624
2010-12-22 Remont mieszkań. ZP-34 712
2010-12-15 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11a. U-7 607
2010-12-14 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej. ZP-26 618
2010-12-10 Podłączenie oświetlenia elewacji budynku i oświetlenia zewnętrznego ul. Klubowa 2. Z-278 550
2010-12-17 Usuwanie śniegu z połaci dachowych oraz sopli i nawisów śniegu z rynien. Z-271 609
2010-12-17 Usuwanie śniegu z połaci dachowych oraz sopli i nawisów śniegu z rynien - WM. Z-129 600
2010-12-09 Wywóz nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych, użytkowych... Z-264 610
2010-12-07 Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej...Z-128 596
2010-12-09 Udrożenienie oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej... Z-263 591
2010-12-13 Remonty instalacji elektrycznych i odgromowych w bud. mieszkalnych i użytkowych... ZP-31 530
2010-12-03 Wykonanie robót polegających na remoncie wewnętrznej instalacji gazowej. Z-127 580
2010-12-03 Ochrona obiektów, konwój gotówki, utrzymanie czystości. ZP-28 618
2010-12-02 Wykonanie remontu instalacji c.o. z wymianę zaworów regulacyjnych i grzejników... Z-265 536
2010-12-06 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miejskiego Zarządu Nieruchomości... Z-254 565
2010-11-30 Uaktualnienie pomiaru wydatku energetycznego. Z-262 655
2010-12-03 Wykonanie monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń... Z-258 576
Kompleksowa dostawa gazu dla budynków... ZP-27 606
Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla budynku przy ul. Kościelnej 1A.. ZP-25 592
Dostawa energi cieplnej... ZP-24 621
2010-12-06 Motaż nasad kominowych EKON. Z-242 624
2010-12-02 Wywóz nieczystości płynnych z budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Z-125 587
2010-12-07 Konserwacja i serwis dźwigów osobowych. Z-251 596
2010-11-29 Prześwietlenie drzew. Z-126 620
2010-12-02 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika przy ul. Cieszyńskiej 218. Z-124 608
2010-11-26 Wykonanie remontu instalacji c.o. z wymianę zaworów regulacyjnych... Z-252 600
2010-11-30 Udrożnienie oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej... Z-123 595
2010-11-23 Dostawa paliw płynnych. ZP-32 646
2010-11-25 Remont budynku w zakresie robót ogólnobudowlanych i wymiany instalacji c.o. ZP-33 631
2010-11-29 Wymiana wkładów okiennych w stolarce drewnianej i pcv... Z-247 757
2010-11-16 Wymiana części instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. Z-119 578
2010-11-16 Wymiana stalowej instalacji wody zimnej w piwnicy. Z-120 570
2010-11-16 Wymiana kanalizacji sanitarnej i poziomów instalacji wodnej w piwnicy. Z-121 542
2010-11-25 Najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Gajowej 11a 580
2010-11-22 Dostosowanie obiektów przejść podziemnych do obowiązujących przepisów... ZP-29 552
2010-11-22 Naprawa i konserwacja pokrycia dachu z blachy ocynkowanej... ZP-30 573
2010-11-23 Montaż nawiewników. Z-240 592
2010-11-08 Wycinka i prześwietlenie drzew. Z-234 594
2010-11-08 Prześwietlenie drzew - 3 szt. świerków Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 7. Z-115 552
2010-11-10 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne... ZP-23 559
2010-11-05 Wykonanie instalacji domofonowej z aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego... Z-114 516
2010-10-28 Wymiana zaworów termostatycznych ul. Morcinka 19. Z-113 577
2010-11-02 Wycinka 4 drzew Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 8-10. z-112 550
2010-11-06 Pełnienie nadzoru inwestorskiego. Z-212 609
2010-10-29 Wycinka 3 drzew ul. Gagarina 116. Z-215 613