herb

  bip mpe up sekap
Filtr
Tytuł
Z-251 Serwis drzwi automatycznych w budynku przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju w 2013 r.
Z-252 Z-117 Stała konserwacja i serwis instalacji anten zbiorczych AZART
Z-249 Ochrona fizyczna obiektów Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) w Jastrzębiu-Zdroju.
Z-225 Stała konserwacja i serwis instalacji anten zbiorczych AZART
ZP-54 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz awaryjny zakup części i akcesoriów do pojazdów i silników
Z-219 Z-112 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ WYWÓZ I UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
ZP-49 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
ZP-53 Ubezpieczenia komunikacyjne dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
Z-229 Serwis drzwi automatycznych w budynku przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju w 2013 r.
Z-192 Z-109 Usuwanie śniegu z połaci dachowych oraz sopli i nawisów śniegu z rynien
ZP-52 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz awaryjny zakup części i akcesoriów do pojazdów i silników
ZP-48 Całoroczna obsługa instalacji elektrycznych oraz remont instalacji elektrycznych
Z-114 Konserwacja i serwis instalacji anten zbiorczych AZART
ZP-51 Ochrona fizyczna obiektów oraz utrzymanie czystośći Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH)
ZP-35 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne dla MZN
Z-172 Z-104 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PODZIELNIKÓW, MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW
ZP-50 Zakup energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-45 Bieżące utrzymanie budynków
U-3 Najem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej
Z-212 Z-110 Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ZP-46 Monitorowanie i konserwacja alarmów w budynkach
Z-221 Świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w 2013 roku
Z-220 Montaż monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń oraz rozbudowa alarmu antywłamaniowego
ZP-37 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz awaryjny zakup części i akcesoriów do pojazdów i silników
Z-224 Przegląd kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody w budynkach użytkowych w Jastrzębiu-Z.
Z-113 Konserwacja i serwis instalacji anten zbiorczych AZART
Z-202 Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie BHP w 2013 roku
ZP-47 Zakup energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu- Zdroju.
Z-213 Wymiana wodomierzy na nowe z możliwością odczytu radiowego
Z-215 Z-111 Montaż nasad kominowych
U-2 Najem lokalu użytkowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11a
Z-216 Wymiana wkładów szyb zespolonych  przeszklenia ścian zewnętrznych
ZP-43 Ochrona fizyczna obiektów Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH)
Z-210 Serwis i naprawa dźwigów osobowych w 2013 roku
ZP-44 Ochrona obiektu, utrzymanie czystości oraz obsługa Punktu Informacyjnego
ZP-39 Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne do budynków administrowanych przez MZN w J-Z
ZP-36 Dostawa energii cieplnej do budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-27 Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Z
Z-189 Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych MZN oraz 88 wspólnot mieszkaniowych
ZP-34 Bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292-294 w Jastrzębiu-Zdroju.
ZP-42 Zakup energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju.
ZP-38 Dostawa energii cieplnej dla budynku przy ul. Kościelnej 1A.
Z-159 Świadczenie usług pocztowych w 2013 roku.
Z-105 Z-173 Montaż nasad kominowych
Z-195 Wykonanie kontroli okresowej instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiającej.
Z-190 Kompleksowa obsługa bankowa w roku 2013
Z-168 Badania lekarskie w 2013 r.
Z-103 Z-170 OBSŁUGA PRAWNA.
Z-102 Z-169 ŚWIADCZENIE USŁUG DDDD.
Z-161 Świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji gospodarczych i wymianie danych...