herb

  bip mpe up sekap
Filtr
Tytuł
U-1 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 292
ZP-3 Dzierżawa, utrzymanie czystości, dezynfekcja i konserwacja pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
U-2 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12 A
ZP-2 Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych.
U-3 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej 4 A
Z-47 Roboty remontowe i usuwanie usterek ogólnobudowlanych oraz Roboty remontowe i usuwanie usterek instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-12 Remonty instalacji elektrycznych
U-4 Najem lokalu użytkowego przy ul. Klubowej 2 w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-13 Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju
Z-60 Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz terenów przyległych do nieruchomości
ZP-22 Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 oraz Ochrona obiektu, utrzymanie czystości oraz obsługa Punktu Informacyjnego w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Z-75 Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych i terenów przyległych do nieruchomości
U-7 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12 A na parterze o łącznej powierzchni wynajmowanej 128,52 m²
Z-192 Remont dachu na obiekcie Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Z-88 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 88 Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-35 Monitorowanie i konserwacja alarmów w budynkach użytkowych przy ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowej 17E, ul. Kaszubskiej 2, ul. Szkolnej 5 i w obiektach Podziemnych Pasaży Handlowych „B” w Jastrzębiu-Zdroju.
Z-220 Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
Z-209, Z-90 Konserwacja instalacji AZART.
ZP-5 Termomodernizacja budynków przy ul. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2 i Wyspiańskiego 4 w Jastrzębiu-Zdroju.
ZP-6 Wymiana stolarki w budynku przy ul. Turystycznej 5A oraz ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-7 Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenach wokół budynków użytkowych gminnych
ZP-9 Termomodernizacja budynków przy ul. Moniuszki 12 i Wyspiańskiego 6 w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-10 Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju
Z-219 Dostawa sprzętu komputerowego
Z-62 Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan., gaz, c.o. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
ZP-16 Wykonanie robót towarzyszących termomodernizacji budynków przy ul. Wyspiańskiego 2,4,6, ul. Moniuszki 12, ul. Żeromskiego 7 w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-19 Dostawa sprzętu elektronicznego dla ZODJ AGH
U-6 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12 A na piętrze o łącznej powierzchni wynajmowanej 42,42 m²
ZP-25 Dostawa energii cieplnej do budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju - bez ul. Kościelnej 1 A
ZP-34 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-33 Pełnienie pogotowia awaryjnego i obsługa całoroczna oraz wykonywanie remontów dla budynków przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju
Z-85 Serwis i naprawa dźwigów osobowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej prz ul. Miodowej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju.
ZP-1 Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcw w lokalach mieszkalnych
Z-98 Dostawa sprzętu komputerowego.
ZP-8 Remonty instalacji elektrycznych
ZP-11 Remont budynku użytkowego ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby ZHP
ZP-14 Remont pomieszczenia sanitarnego dla personelu MZN przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju
ZP-17 Remonty instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
U-5 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11a, przeznaczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie balu sylwestrowego 2014/2015
Z-198 Odbiór odpadów komunalnych
ZP-27 Roboty remontowe budynku socjalnego w zakresie remontu dachu przy ul. Pszczyńskiej 294 w Jastrzębiu-Zdroju
Z-178 Świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
ZP-32 Dostawa sprzętu elektronicznego do budynku AGH
Z-215 Demontaż elementów stalowych budynku i zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych w budynku przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju.
ZP-15 Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji
Z-67 Remont chodników i wejść na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Piastów 8-10 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
ZP-20 Roboty remontowe budynków socjalnych
ZP-18 Dostawa sprzętu komputerowego, tuszy i tonerów, serwera wraz z systemem oraz kserokopiarek wielofunkcyjnych
ZP-21 Remont pomieszczenia sanitarnego dla personelu MZN przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju”
Z-168 Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju