herb

  bip mpe up sekap
Filtr
Tytuł
U-1 Najem lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12 a, przeznaczonego na na prowadzenie działalności gospodarczej
DL.4231.3.2015.MK Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków gminnych usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17A (Policja), ul. Krakowskiej 38 (Prokuratura i Biblioteka Publiczna), ul. Dworcowej 17E – biura MZN, ul. 1 Maja
DL.4221.1.2015.DS Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących oraz remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej
DL.4251.3.2015.MK Obsługa całodobowa instalacji elektrycznych i odgromowych, remonty instalacji elektrycznych i odgromowych, kontrola i pomiary instalacji elektrycznych oraz urządzeń odgromowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.7.2015.MK Obsługa całodobowa instalacji elektrycznych i odgromowych, remonty instalacji elektrycznych i odgromowych, kontrola i pomiary instalacji elektrycznych oraz urządzeń odgromowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.3.2015.MK Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej i wewnętrznej w mieszkalnych budynkach gminnych oraz Wymiana stolarki okiennej w gminnych budynkach mieszkalnych
DL.4231.7.2015.AWP Opracowanie ekspertyzy technicznej z oceną możliwości wykonania nadbudowy jednej kondygnacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej dla budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.10.2015.AWP Wykonanie robót polegających na termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1000-Lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie ocieplenia ścian szczytowych
DL.4221.6.2015.MK Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101A.
DL.4231.15.2015.AWP Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie określającej stan techniczny oraz wytrzymałość stropów na potrzeby adaptacji pomieszczeń na filię Biblioteki Miejskiej w budynku przy ul. Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.16.2015.AWP Remont pokrycia dachowego na budynkach WM Piastów 11, Piastów 12, Żeromskiego 22-24 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.9.2015.AWP Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwe stycyjnego pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. K. Paryskiej 14 i 16 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.17.2015.DS Kontrola stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym, stałym lub gazowym z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej oraz wielkości do potrzeb użytkowych
U-3 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 149,39 m², położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12A, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.
U-4 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 119,30 m², położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12A, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.
DL.4221.10.2015.MK Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użytkowym przy ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.21.2015.MK Remont kominów oraz wymiana rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.23.2015.AWP Wykonanie docieplenia ścian szczytowych oraz ściany dylatacyjnej od strony frontowej (uskoku) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
DL.4221.13.2015.AWP Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji - roboty remontowe miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy budynkach biurowych i socjalnych ul. Dworcowa 17E w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.14.2015.AWP Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Cieszyńskiej 101A w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
DL.4221.15.2015.MK Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie uzupełnienia izolacji termicznej w budynku Domu Sołeckiego oraz wymiany drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej
DL.4231.24.2015.MK Monitoring, obsługa i konserwacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.27.2015.DS Wykonanie robót polegających na dociepleniu ścian szczytowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ŚLĄSKA 27-29-31 w Jastrzębiu-Zdroju
U-5 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Gajowej 11 a, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej
DL.4221.16.2015.MK Remonty lokali użytkowych, nawierzchni drogowych oraz terenów przyległych do budynków użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.34.2015.AS Wymiana wodomierzy na nowe z możliwością odczytu radiowego i udostępnienia systemu monitoringu stanu wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZN
DL.4221.21.2015.AS Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu-Zdroju zakresie instalacji elektrycznych
DL.4231.49.2015.AS Zadanie nr 1: "Montaż systemu pogodowej regulacji ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z konfiguracją systemu z funkcjonującym programem do obsługi systemu telemetrii c.o" Zadanie
DL.4221.26.2015.MK Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 2: Ochrona obiektu, utrzymanie czystości oraz obsługa Punktu Informacyjnego w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.38.2015.AS Wymiana wodomierzy na nowe z możliwością odczytu radiowego i udostępnienia sytemu monitoringu stanu wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZN
DL.4221.24.2015.AWP Pełnienie pogotowia awaryjnego i całodobowa obsługa nieruchomości oraz wykonywanie remontów dla budynków przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.61.2015.MK & DL.4251.40.2015.MK Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych
DL.4231.66.2015.AW Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości
DL.4251.2.2015.AWP Remont klatek, wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW na klatkach schodowych i w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.4.2015.DS Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji wod.- kan., gaz, c.o. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
DL.4231.6.2015.DS Wykonanie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych budynków mieszkalnych i użytkowych gminnych, Wykonanie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych budynków mieszkalnych i użytkowych g
DL.4221.2.2015.AWP Przebudowa lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 w Jastrzębiu-Zdroju na lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
DL.4251.8.2015.DS Montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z konserwacją - w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej MORCINKA 21 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.9.2015.DS Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne (instalacje wod.-kan.) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
DL.4231.10.2015.AWP Usługa hotelowo-gastronomiczna w Pobierowie w terminie 04.06.2015 r. do 07.06.2015
DL.4221.4.2015.MK Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. K. Paryskiej 14 i 16”
DL.4221.5.2015.AS Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju.
DL.4231.9.2015.DS Jednokrotne i trzykrotne koszenie trawy z obcinaniem żywopłotów, krzewów oraz utrzymaniem terenów zielonych Gminy Jastrzębie-Zdrój administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości
DL.4231.12.2015.DS Kontrola stanu technicznego kotłów znajdujących się w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.7.2015.MK Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji - roboty remontowe miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy budynkach biurowych przy ul. 1 Maja 55 i ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.14.2015.MK Wymiana azbestowych balustrad balkonowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.17.2015.AWP Remont klatek schodowych oraz zejść do piwnic w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Hanki Sawickiej 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
U-2 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Zielona 16 A, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej
DL.4251.19.2015.MK Remont klatek, wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW na klatkach schodowych, wymiana drzwi do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 26-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.20.2015.DS Kontrola stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym, stałym lub gazowym z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz wielkości do potrzeb użytkowych