herb

  bip mpe up sekap
Filtr
Tytuł
U-4 Najem lokalu użytkowego C-2 położonego w obrębie Podziemnego Pasażu Handlowego “A” pod skrzyżowaniem ul. A. Bożka z Aleją J. Piłsudskiegoi ul. Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju
U-7 Najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzosowej 4 A w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
DL.4251.12.2016.DS Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Poznańskiej 14-28, Miodowej 1-3, Truskawkowej 3-5, 1000-Lecia 15 oraz 1000-Lecia 15 CD wraz z terenami przyległymi do danej nieruchomości.
U-10 Najem lokalu użytkowego C-2 położonego w obrębie Podziemnego Pasażu Handlowego “A” pod skrzyżowaniem ul. A. Bożka z Aleją J. Piłsudskiego i ul. Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.13.2016.AS Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła w budynku przy ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju.
DL.4251.22.2016.AWP Opracowanie audytu energetycznego dla potrzeb złozenia wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120 dla budynku WM Śląskiej 27-29-31
DL.4251.30.2016.AWP Remont klatek schodowych z wymianą okien w piwnicach WM Żeromskiego 2-4
DL.4252.1.2016.MK Dostawa energii elektrycznej dla Wspólnot Mieszkaniowych - budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
U-12 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Cieszyńskiej 101, przeznaczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie balu sylwestrowego 2016/2017
DL.4231.43.2016.AWP Montaż nasad kominowych typu Ekon fi 150 mm na przewodach kominowych w budynkach mieszkanych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.41.2016.MK Wykonanie zabezpieczenia płyt panwiowych na poddaszu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszakniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.42.2016.BD Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 18-20 w Jastrzebiu-Zdroju oraz Prześwietlenie drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 27-29-31 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.26.2016.AWP Obsługa całoroczna instalacji i urządzeń elektrycznych
DL.4231.49.2016.AWP Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju w 2017 roku.
DL.4251.47.2016.AWP Wykonanie wymiany poziomów żeliwnej kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 15 w Jastrzębiu-Zdroju na instalację z rur PVC wraz z robotami towarzyszącymi
DL.4221.22.2015.AWP Remonty i usuwanie usterek w budynkach i lokalach a także na terenach wokół budynków gminnych
U-1 Najem nieruchomości, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 8, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej.
DL.4221.3.2016.AS Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
U-3 Najem nieruchomości, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 8, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
U-6 Najem lokalu użytkowego C-2 położonego w obrębie Podziemnego Pasażu Handlowego “A” pod skrzyżowaniem ul. A. Bożka z Aleją J. Piłsudskiego i ul. Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju
U-9 Najem nieruchomości, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 8, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
DL.4251.21.2016.AWP Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego WM Morcinka 9-11
DL.4231.22.2016.DS Ograniczenie zużycia energii finalnej (ZOŚ)
DL.4231.23.2016.AWP Wynajem wraz z dostawą i montażem trzech przenośnych kontenerów socjalnych na potrzeby ogrzewalni
DL.4231.25.2016.DS Utrzymanie zimowe terenów administrowanych i zarządzanych prze Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.28.2016.AS Wynajem wraz z dostawą i montażem trzech przenośnych kontenerów socjalnych na potrzeby ogrzewalni
DL.4231.30.2016.BD Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie BHP w 2017 roku
U-11 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11a, przeznaczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie balu sylwestrowego 2016/2017
DL.4231.52.2016.MK Serwis drzwi automatycznych w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju w 2017 roku
DL.4231.48.2016.AS Ochrona obiektu, zabezpieczenie obiektu, monitorowanie i konserwacja alarmów
DL.4221.25.2016.AWP Obsługa całoroczna instalacji i urządzeń elektrycznych oraz Kontrola i pomiary instalacji elektrycznych oraz urządzeń odgromowych
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek w budynkach gminnych mieszkalnych i użytkowych oraz lokalach użytkowych i terenach wokół budynków
DL.4251.40.2016.AS Remont klatek wraz z wymianą okien na klatkach schodowych i korytarzach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1000-lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.66.2016.AWP i DL.4251.49.2016.AWP Przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoracji oraz usuwanie gniazd os i szerszeni
DL.4231.65.2016.DS & DL.4251.48.2016.DS Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych z budynków
U-2 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej 10, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
DL.4221.8.2016.MK Sukcesywna dostawa, napełnianie solanki inhalacyjnej dla obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.10.2016.AWP Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju
U-5 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej 10, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
U-8 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej 10, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
DL.4251.27.2016.MK Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.29.2016.MK Montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej SZARYCH SZEREGÓW 10-12 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.27.2016.DS Konserwacja i naprawa urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej bytowej
DL.4221.17.2016.MK Dostosowanie obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastębiu-Zdróju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
DL.4231.42.2016.DS Utrzymanie zimowe terenów administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.45.2016.DS Konserwacja i naprawa urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej bytowej
DL.4231.47.2016.MK Konserwacja i serwis instalacji domofonowej w budynkach gminnych mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.24.2016.DS Pogotowie awaryjne i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.61.2016.AS Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju oraz ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.58.2016.MK i DL.4251.45.2016.MK Konserwacja instalacji Azart