herb

  bip mpe up sekap

Zakończone poniżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4231.8.2018.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów gminnych, usunięcie wywrotu oraz prześwietlenie drzew z terenów gminnych w Jastrzębiu-Zdroju 110
DL.4231.9.2018.AWP Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 49
DL.4231.3.2018.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych 86
DL.4231.6.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garażu (działka780/180) na potrzeby OSP przy ul. Cieszyńskiej 101 A w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego pn.: 000-000-650-300 Budowa garażu przy OSP ul. Cieszyńska 101 A 69
DL.4231.5.2018.MK Wymiana stolarki okiennej PCW wraz z demontażem stolarki okiennej drewnianej lub PCW oraz Wymiana stolarki drzwiowej 125
DL.4231.89.2017.BD & DL.4251.46.2017.BD Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 128
DL.4231.2.2018.MN & DL.4251.2.2018.MN Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych z budynków 57
DL.4231.65.2017.AWP Montaż nasad kominowych typu Ekon fi 150 mm na przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 66
DL.4231.1.2018.AWP Świadczenie usług medycznych w okresie od 12.02.2018 do 31.03.2019 80
DL.4231.85.2017.BD & DL.4231.45.2017.BD Naprawa i konserwacja instalacji AZART 117
DL.4231.91.2017.AWP Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 87
DL.4231.93.2017.MK Utrzymanie zimowe terenów administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 91
DL.4231.90.2017.AWP Konserwacja i serwis instalacji domofonowej w budynkach gminnych mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju 89
DL.4231.88.2017.BD & DL.4251.45.2017.BD Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych z budynków 97
DL.4231.86.2017.DI Obsługa instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w 2018 roku 114
DL.4231.87.2017.DI Obsługa instalacji oddymiającej w 2018 roku 138
DL.4231.72.2017.BD Obsługa Punktu Informacyjnego w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju 159
DL.4231.77.2017.BD Utrzymanie czystości budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju 131
DL.4231.82.2017.DI Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w 2018 roku 141
DL.4231.83.2017.MK Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116. 149
DL.4231.69.2017.AWP Serwis i naprawa dźwigów osobowych (4 szt.) i towarowych (2 szt.) w budynkach przy ul. K. Paryskiej 16 (OSP), ul. K. Paryskiej 14, ul. Wielkopolskiej 1A, ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju 117
DL.4231.74.2017.DI & DL.4251.37.2017.DI Pełnienie pogotowia awaryjnego w 2018 roku 155
DL.4232.6.2017.DI Dostawa paliwa w 2018 roku 114
DL.4231.76.2017.BD Bieżące utrzymanie budynków Wyspiańskiego 2, Wyspiańskiego 4, Wyspiańskiego 6 w Jastrzębiu-Zdroju oraz terenów przyległych 160
DL.4231.81.2017.AWP Świadczenie usług medycznych w 2018 roku. 93
DL.4231.68.2017.AWP Konserwacja i serwis instalacji domofonowej w budynkach gminnych mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju 131
DL.4231.58.2017.BD Sukcesywne szklenie stolarki otworowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 96
DL.4251.39.2017.BD Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 26-28 w Jastrzębiu-Zdroju 111
DL.4251.38.2017.BD Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 18-20 w Jastrzębiu-Zdroju 124
DL.4231.71.2017.AWP Świadczenie usług medycznych w 2018 roku 122
DL.4231.73.2017.MK Utrzymywanie czystości oraz obsługa szaletów w obrębie Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniem Alei J. Piłsudskiego z ul. Mazowiecką i Warszawską (PPH "B") w Jastrzębiu-Zdroju 97
DL.4231.57.2017.BD Serwis drzwi automatycznych w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju w 2018 roku 98
DL.4231.63.2017.DI Koszenie traw z obcinaniem żywopłotów i krzewów w 2018 roku 128
DL.4231.67.2017.AWP Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 130
DL.4231.66.2017.AWP Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie BHP w 2018 roku 118
DL.4251.35.2017.BD Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 18-20 w Jastrzębiu-Zdroju 180
DL.4251.34.2017.BD Modernizacja instalacji domofonowej z wersji analogowej na cyfrową z czytnikiem zbliżeniowym wraz z wymianą unifonów wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 6-8 w Jastrzębiu-Zdroju 167
DL.4251.31.2017.BD Serwis i naprawa dźwigów osobowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 118
DL.4251.36.2017.BD Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 26-28 w Jastrzębiu-Zdroju 103
DL.4231.60.2017.AWP Dzierżawa programu do rejestracji korespondencji wraz z instalacją, wdrożeniem i nadzorem autorskim dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 197
DL.4231.61.2017.DI & DL.4251.30.2017.DI Zadanie 1: Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni, korekcja i prześwietlenie drzew z terenów gminnych w Jastrzębiu-Zdroju i/lub Zadanie 2: Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów Wspólnot Mieszkaniowych 178
DL.4231.59.2017.AS Modernizacja instalacji AZART ul. Gagarina 108, 110, 112 192
DL.4251.28.2017.BD Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 26-28 w Jastrzębiu-Zdroju 150
DL.4251.25.2017.BD Stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej wraz z utrzymywaniem drzwi wejściowych do budynków w pełnej sprawności w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Piastów 9 - 9 szt. aparatów abonenckich, Piastów 11 - 9 szt. aparatów abonencki 163
DL.4251.29.2017.AS Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 18-20 w Jastrzębie-Zdroju 195
DL.4251.22.2017.BD Remont klatek schodowych z wykonaniem gładzi wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym przy ul. 1000-lecia 15 CDE w Jastrzębiu-Zdroju 219
DL.4232.2.2017.AS Zakup i dostawa trzech nowych przenośnych kontenerów modułowych socjalnych na działkę nr 550/40 przy ul. Pszczyńskiej 292-294 w Jastrzębiu-Zdroju 264
DL.4251.19.2017.MK Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 18-20 w Jastrzębiu-Zdroju 157
DL.4231.49.2017.DI Przegląd techniczny wraz z pomiarami skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w budynkach mieszkalnych socjalnych oraz obiektach użytkowych 161
DL.4251.17.2017.BD Zadanie 1: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW na klatkac i w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju i/lub* Zadanie 2: Wymiana 143