herb

  bip mpe up sekap logo ue

Zakończone poniżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4251.30.2018.MN Montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 13-15 w Jastrzębiu-Zdroju 93
DL.4251.29.2018.MN Montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Broniewskiego 2-4-6 w Jastrzębiu-Zdroju 86
DL.4251.35.2018.MK Docieplenie ściany szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 19-21 w Jastrzębiu-Zdroju 123
DL.4231.73.2018.AWP Przebudowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju 131
DL.4251.34.2018.AWP Malowanie klatek schodowych w tym zejść do piwnic wraz z wykonaniem gładzi oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju ze wszystkimi robotami towarzyszącymi 82
DL.4251.33.2018.AWP Modernizacja i montaż instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju 98
DL.4231.70.2018.AWP Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 127
DL.4251.32.2018.MK Docieplenie ściany szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 19-21 w Jastrzębiu-Zdroju 84
DL.4231.68.2018.MN Zakup wraz z instalacją central telefonicznych na potrzeby Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 i ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju 349
DL.4251.31.2018.AWP Modernizacja instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żołnierzy Niezłomnych 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju 167
DL.4251.28.2018.MN Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju 116
DL.4251.27.2018.MN Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastów 8-10 w Jastrzębiu-Zdroju 89
DL.4231.67.2018.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania i dostosowania obiektu użytkowego przez Przedszkole Specjalne do obecnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej 189
DL.4231.55.2018.AWP Montaż czytników zbliżeniowych w budynku przy ul. Żeromskiego 7 w Jastrzębiu-Zdroju 220
DL.4231.62.2018.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania i dostosowania obiektu użytkowego przez Przedszkole Specjalne do obecnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej 130
DL.4231.63.2018.MK Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 144
DL.4231.60.2018.MK Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku ul. Rostków 7" 172
DL.4231.59.2018.AWP Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 167
DL.4231.54.2018.AWP Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 164
DL.4231.49.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju - PRZEGLĄD ROCZNY 199
DL.4231.48.2018.MN Kontrola stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem stałym w budynkach użytkowych przy ul. Pszczyńskiej 142 oraz przy ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu-Zdroju 163
DL.4231.47.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Pszczyńskiej 142 w Jastrzębiu-Zdroju - PRZEGLĄD 5-LETNI 179
DL.4231.46.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynków użytkowych przy ul. Pszczyńskiej 142 oraz przy ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu-Zdroju - PRZEGLĄD ROCZNY BUDOWLANY 176
DL.4231.52.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 217
DL.4231.50.2018.MK Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku ul. Rostków 7" 191
DL.4231.41.2018.DI Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania garażu na pomieszczenia biurowe wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju 254
DL.4231.44.2018.MK Dostawa solanki inhalacyjnej do obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju 329
DL.4231.43.2018.AWP Wykonanie instalacji systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniu składnicy akt przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju 262
DL.4231.42.2018.MN Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 166
DL.4231.38.2018.MK Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonania przegród oddzielających część użytkową od mieszkalnej w budynku usytuowanym na os. 1000-lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją 164
DL.4231.35.2018.MK Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku ul. Rostków 7” w ramach zadania budżetowego ZOŚ 000 604-300 Modernizacja budynku ul. Rostków 7 190
DL.4231.39.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 268
DL.4251.19.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5letni 193
DL.4251.17.2018.BD Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju 255
DL.4251.16.2018.BD Zadanie 1: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju i/lub* Zadanie 2: Wymiana stolarki okie 196
DL.4231.33.2018.MK Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonania przegród oddzielających część użytkową od mieszkalnej wraz z wykonaniem robót w budynku usytuowanym na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną 259
DL.4231.34.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 198
DL.4231.28.2018.AWP Wykonanie instalacji systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniu składnicy akt przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju 638
DL.4231.31.2018.AWP Dostawa i montaż klimatyzatorów dla pomieszczeń placówki Urzędu Miasta oraz w pozostałych pomieszczeniach użytkowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 927
DL.4231.26.2018.MK Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji budynku i/lub Zadan 169
DL.4251.12.2018.BD Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju 229
DL.4251.13.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5letni 224
DL.4251.14.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdr 230
DL.4231.29.2018.AWP Zorganizowanie usługi transportowej dotyczącej przewozu grupy 40 osób na trasie Jastrzębie-Zdrój - Janów (koło Częstochowy) w dniu 03.05.2018 r. oraz na trasie Janów - Jastrzębie-Zdrój w dniu 06.05.2018 r. 230
DL.4231.22.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 350
DL.4231.24.2018.DI Zorganizowanie usługi transportowej dotyczącej przewozu grupy 40 osób na trasie Jastrzębie-Zdrój - Janów (koło Częstochowy) w dniu 03.05.2018 r. oraz na trasie Janów - Jastrzębie-Zdrój w dniu 06.05.2018 r. 234
DL.4231.23.2018.DI Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 241
DL.4251.10.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdr 256
DL.4231.21.2018.DI Zorganizowanie wycieczki integracyjno-wypoczynkowej (usługi hotelowo-gastronomicznej) w JANOWIE w terminie 03.05.2018 r. - 06.05.2018 r. 292
DL.4251.9.2018.MN Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju 406