herb

  bip mpe up sekap logo ue

Zakończone poniżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4231.62.2018.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania i dostosowania obiektu użytkowego przez Przedszkole Specjalne do obecnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej 53
DL.4231.63.2018.MK Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 80
DL.4231.59.2018.AWP Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 124
DL.4231.54.2018.AWP Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 92
DL.4231.49.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju - PRZEGLĄD ROCZNY 162
DL.4231.48.2018.MN Kontrola stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem stałym w budynkach użytkowych przy ul. Pszczyńskiej 142 oraz przy ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu-Zdroju 133
DL.4231.47.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Pszczyńskiej 142 w Jastrzębiu-Zdroju - PRZEGLĄD 5-LETNI 152
DL.4231.46.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynków użytkowych przy ul. Pszczyńskiej 142 oraz przy ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu-Zdroju - PRZEGLĄD ROCZNY BUDOWLANY 150
DL.4231.52.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 172
DL.4231.50.2018.MK Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku ul. Rostków 7" 160
DL.4231.41.2018.DI Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania garażu na pomieszczenia biurowe wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju 200
DL.4231.44.2018.MK Dostawa solanki inhalacyjnej do obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju 297
DL.4231.43.2018.AWP Wykonanie instalacji systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniu składnicy akt przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju 222
DL.4231.42.2018.MN Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 144
DL.4231.38.2018.MK Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonania przegród oddzielających część użytkową od mieszkalnej w budynku usytuowanym na os. 1000-lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją 139
DL.4231.35.2018.MK Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku ul. Rostków 7” w ramach zadania budżetowego ZOŚ 000 604-300 Modernizacja budynku ul. Rostków 7 143
DL.4231.39.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 216
DL.4251.19.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5letni 163
DL.4251.17.2018.BD Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju 156
DL.4251.16.2018.BD Zadanie 1: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju i/lub* Zadanie 2: Wymiana stolarki okie 125
DL.4231.33.2018.MK Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonania przegród oddzielających część użytkową od mieszkalnej wraz z wykonaniem robót w budynku usytuowanym na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną 207
DL.4231.34.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 161
DL.4231.28.2018.AWP Wykonanie instalacji systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniu składnicy akt przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju 494
DL.4231.31.2018.AWP Dostawa i montaż klimatyzatorów dla pomieszczeń placówki Urzędu Miasta oraz w pozostałych pomieszczeniach użytkowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 856
DL.4231.26.2018.MK Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji budynku i/lub Zadan 137
DL.4251.12.2018.BD Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju 184
DL.4251.13.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5letni 181
DL.4251.14.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdr 190
DL.4231.29.2018.AWP Zorganizowanie usługi transportowej dotyczącej przewozu grupy 40 osób na trasie Jastrzębie-Zdrój - Janów (koło Częstochowy) w dniu 03.05.2018 r. oraz na trasie Janów - Jastrzębie-Zdrój w dniu 06.05.2018 r. 179
DL.4231.22.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 254
DL.4231.24.2018.DI Zorganizowanie usługi transportowej dotyczącej przewozu grupy 40 osób na trasie Jastrzębie-Zdrój - Janów (koło Częstochowy) w dniu 03.05.2018 r. oraz na trasie Janów - Jastrzębie-Zdrój w dniu 06.05.2018 r. 194
DL.4231.23.2018.DI Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 195
DL.4251.10.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdr 205
DL.4231.21.2018.DI Zorganizowanie wycieczki integracyjno-wypoczynkowej (usługi hotelowo-gastronomicznej) w JANOWIE w terminie 03.05.2018 r. - 06.05.2018 r. 229
DL.4251.9.2018.MN Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju 298
DL.4251.8.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5 letni 262
DL.4251.6.2018.BD Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w obiektach małej architektury przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - przegląd roczny 263
DL.4231.19.2018.DI Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektów mieszkalnych, użytkowych, działek gminnych oraz placów zabaw, urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych - przegląd roczny 260
DL.4231.20.2018.MK Usługa polegająca na serwisowaniu i przeglądach systemów oddymiania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Wielkopolska 1A w Jastrzębiu-Zdroju 237
DL.4231.16.2018.AWP Zadanie 1: Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów na lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 w J 175
DL.4231.17.2018.AWP Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju 322
DL.4231.18.2018.AWP Wykonanie dokumentacji technicznej: Zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 255
DL.4251.7.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCW oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdro 233
DL.4231.15.2018.AWP Wykonanie dokumentacji technicznej: Zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 290
DL.4251.5.2018.BD Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastów 9 w Jastrzębiu-Zdroju 237
DL.4231.11.2018.AWP Usługa polegająca na serwisowaniu i przeglądach systemów oddymiania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Wielkopolska 1A w Jastrzębiu-Zdroju 304
DL.4231.13.2018.MN Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów gminnych, usunięcie wywrotu oraz prześwietlenie drzew z terenów gminnych w Jastrzębiu-Zdroju 204
DL.4231.12.2018.MK Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZN 264
DL.4231.10.2018.DI Świadczenie usług medycznych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2019 r. 197
DL.4231.8.2018.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów gminnych, usunięcie wywrotu oraz prześwietlenie drzew z terenów gminnych w Jastrzębiu-Zdroju 256