herb

  bip mpe up sekap logo ue

Zakończone poniżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4251.19.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5letni 113
DL.4251.17.2018.BD Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju 95
DL.4251.16.2018.BD Zadanie 1: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW w piwnicach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju i/lub* Zadanie 2: Wymiana stolarki okie 66
DL.4231.33.2018.MK Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonania przegród oddzielających część użytkową od mieszkalnej wraz z wykonaniem robót w budynku usytuowanym na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną 150
DL.4231.34.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 114
DL.4231.28.2018.AWP Wykonanie instalacji systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniu składnicy akt przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju 265
DL.4231.31.2018.AWP Dostawa i montaż klimatyzatorów dla pomieszczeń placówki Urzędu Miasta oraz w pozostałych pomieszczeniach użytkowych przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 530
DL.4231.26.2018.MK Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji budynku i/lub Zadan 98
DL.4251.12.2018.BD Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju 138
DL.4251.13.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5letni 136
DL.4251.14.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdr 143
DL.4231.29.2018.AWP Zorganizowanie usługi transportowej dotyczącej przewozu grupy 40 osób na trasie Jastrzębie-Zdrój - Janów (koło Częstochowy) w dniu 03.05.2018 r. oraz na trasie Janów - Jastrzębie-Zdrój w dniu 06.05.2018 r. 108
DL.4231.22.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju 163
DL.4231.24.2018.DI Zorganizowanie usługi transportowej dotyczącej przewozu grupy 40 osób na trasie Jastrzębie-Zdrój - Janów (koło Częstochowy) w dniu 03.05.2018 r. oraz na trasie Janów - Jastrzębie-Zdrój w dniu 06.05.2018 r. 143
DL.4231.23.2018.DI Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 132
DL.4251.10.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdr 143
DL.4231.21.2018.DI Zorganizowanie wycieczki integracyjno-wypoczynkowej (usługi hotelowo-gastronomicznej) w JANOWIE w terminie 03.05.2018 r. - 06.05.2018 r. 160
DL.4251.9.2018.MN Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju 194
DL.4251.8.2018.MN Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój - przegląd 5 letni 189
DL.4251.6.2018.BD Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w obiektach małej architektury przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - przegląd roczny 204
DL.4231.19.2018.DI Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektów mieszkalnych, użytkowych, działek gminnych oraz placów zabaw, urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych - przegląd roczny 200
DL.4231.20.2018.MK Usługa polegająca na serwisowaniu i przeglądach systemów oddymiania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Wielkopolska 1A w Jastrzębiu-Zdroju 175
DL.4231.16.2018.AWP Zadanie 1: Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów na lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 w J 120
DL.4231.17.2018.AWP Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju 244
DL.4231.18.2018.AWP Wykonanie dokumentacji technicznej: Zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 197
DL.4251.7.2018.BD Wymiana stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCW oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdro 175
DL.4231.15.2018.AWP Wykonanie dokumentacji technicznej: Zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Zielonej 18A w Jastrzębiu-Zdroju 195
DL.4251.5.2018.BD Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastów 9 w Jastrzębiu-Zdroju 177
DL.4231.11.2018.AWP Usługa polegająca na serwisowaniu i przeglądach systemów oddymiania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Wielkopolska 1A w Jastrzębiu-Zdroju 243
DL.4231.13.2018.MN Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów gminnych, usunięcie wywrotu oraz prześwietlenie drzew z terenów gminnych w Jastrzębiu-Zdroju 140
DL.4231.12.2018.MK Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZN 203
DL.4231.10.2018.DI Świadczenie usług medycznych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2019 r. 127
DL.4231.8.2018.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów gminnych, usunięcie wywrotu oraz prześwietlenie drzew z terenów gminnych w Jastrzębiu-Zdroju 214
DL.4231.9.2018.AWP Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 145
DL.4231.3.2018.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych 195
DL.4231.6.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garażu (działka780/180) na potrzeby OSP przy ul. Cieszyńskiej 101 A w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego pn.: 000-000-650-300 Budowa garażu przy OSP ul. Cieszyńska 101 A 157
DL.4231.5.2018.MK Wymiana stolarki okiennej PCW wraz z demontażem stolarki okiennej drewnianej lub PCW oraz Wymiana stolarki drzwiowej 232
DL.4231.89.2017.BD & DL.4251.46.2017.BD Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 229
DL.4231.2.2018.MN & DL.4251.2.2018.MN Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych z budynków 153
DL.4231.65.2017.AWP Montaż nasad kominowych typu Ekon fi 150 mm na przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 167
DL.4231.1.2018.AWP Świadczenie usług medycznych w okresie od 12.02.2018 do 31.03.2019 173
DL.4231.85.2017.BD & DL.4231.45.2017.BD Naprawa i konserwacja instalacji AZART 235
DL.4231.91.2017.AWP Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 175
DL.4231.93.2017.MK Utrzymanie zimowe terenów administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 202