herb

  bip mpe up sekap

Zakończone powyżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4221.22.2016.MK Część 2: Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje gazowe, wod.-kan., C.O., deszczowe, przyłącza w budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenach wokół budynków użytkowych gminnych 21
DL.4221.2.2017.MK Dostosowanie obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 473
DL.4221.7.2017.AWP Usuwanie usterek instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania 249
DL.4221.9.2017.AWP Remonty instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania 205
DL.4231.78.2017.AWP Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 2: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 3: Usługi nadzoru przy użyciu alarmu w budynkach użytkowych administorowa 360
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 89
DL.4221.4.2017.AS Adaptacja na potrzeby biblioteki (dotyczy Wyspiańskiego 10-12-14) 349
DL.4221.3.2017.MK Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy 420
DL.4221.1.2017.MK Dostosowanie obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 478
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 40
DL.4221.12.2017.MK Zadanie nr 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod-kan, gaz, c.o., elektryczne Zadanie nr 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod-kan, gaz, c.o. 328
DL.4221.18.2017.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 292
DL.4221.8.2017.AWP Część 1: Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych Część 2: Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych 228
DL.4221.14.2017.DI Pełnienie pogotowia awaryjnego i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 137
DL.4231.54.2017.AS Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 2: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 3: Zabezpieczenie obiektu Podziemnych Pasaży Handlowych "A" w Jastrzębiu-Z 433
DL.4221.17.2017.AWP Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych. 135
DL.4221.15.2017.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 493
DL.4231.92.2017.AWP Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju 154
DL.4221.10.2017.MK Utrzymanie zimowe 209
DL.4221.13.2017.MK Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali socjalnych 258
DL.4221.6.2017.AWP Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 138
DL.4221.5.2017.AS Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 691