herb

  bip mpe up sekap logo ue

Zakończone powyżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4221.18.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 157
DL.4221.22.2018.AWP Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-U54-134-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolnej 5 Jastrzębiu-Zdroju 95
DL.4221.17.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 119
DL.4221.14.2018.MK Dostawa i montaż zabudowy meblowej w obiekcie przy ul. Szkolnej 5 w ramach zadania budżetowego: 000-U54-134-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 293
DL.4221.19.2018.AWP Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju" w ramach zadania budżetowego: 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 184
DL.4221.15.2018.AWP Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 261
DL.4221.13.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 318
DL.4221.16.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 391
DL.4221.11.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 296
DL.4221.9.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 301
DL.4221.10.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 239
DL.4221.8.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 271
DL.4221.7.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 231
DL.4221.6.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 359
DL.4221.12.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 318
DL.4221.5.2018.AWP Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju 187
DL.4221.3.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 643
DL.4221.4.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 545
DL.4221.2.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzebiu-Zdroju 353
DL.4221.1.2018.MK Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju 493
DL.4221.9.2017.AWP Remonty instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania 439
DL.4221.17.2017.AWP Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych. 350
DL.4221.22.2016.MK Część 2: Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje gazowe, wod.-kan., C.O., deszczowe, przyłącza w budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenach wokół budynków użytkowych gminnych 207
DL.4221.12.2017.MK Zadanie nr 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod-kan, gaz, c.o., elektryczne Zadanie nr 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod-kan, gaz, c.o. 541
DL.4221.18.2017.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 619
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 179
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 217