herb

  bip mpe up sekap logo ue

Zakończone powyżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4221.26.2018.DI Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 305
DL.4221.29.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 239
DL.4221.30.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 411
DL.4221.31.2018.DI Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 220
DL.4221.28.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 213
DL.4221.25.2018.MK Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A 303
DL.4221.23.2018.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 459
DL.4221.24.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 205
DL.4221.19.2018.AWP Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju" w ramach zadania budżetowego: 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 384
DL.4221.21.2018.DI „Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach zadania budżetowego: ZOŚ-000-604-300 Modernizacja budynku ul. Rostków 7 382
DL.4221.14.2018.MK Dostawa i montaż zabudowy meblowej w obiekcie przy ul. Szkolnej 5 w ramach zadania budżetowego: 000-U54-134-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 357
DL.4221.20.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 442
DL.4221.17.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 230
DL.4221.18.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 226
DL.4221.22.2018.AWP Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-U54-134-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolnej 5 Jastrzębiu-Zdroju 165
DL.4221.15.2018.AWP Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 339
DL.4221.13.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 391
DL.4221.16.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 503
DL.4221.11.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 385
DL.4221.9.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 355
DL.4221.10.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 297
DL.4221.8.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 340
DL.4221.7.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 279
DL.4221.6.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 422
DL.4221.12.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 419
DL.4221.5.2018.AWP Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju 234
DL.4221.3.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 707
DL.4221.4.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 595
DL.4221.2.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzebiu-Zdroju 443
DL.4221.1.2018.MK Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju 553
DL.4221.9.2017.AWP Remonty instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania 510
DL.4221.17.2017.AWP Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych. 404
DL.4221.22.2016.MK Część 2: Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje gazowe, wod.-kan., C.O., deszczowe, przyłącza w budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenach wokół budynków użytkowych gminnych 250
DL.4221.12.2017.MK Zadanie nr 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod-kan, gaz, c.o., elektryczne Zadanie nr 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod-kan, gaz, c.o. 616
DL.4221.18.2017.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 731
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 249
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 254