herb

  bip mpe up sekap logo ue

Zakończone powyżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4221.43.2018.AWP Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju 300
DL.4221.41.2018.MK Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne do budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju 112
DL.4221.44.2018.AWP Pełnienie pogotowia awaryjnego i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju 164
DL.4221.40.2018.DI Pełnienie pogotowia awaryjnego 173
DL.4221.42.2018.AWP Obsługa całoroczna instalacji elektrycznej 191
DL.4221.32.2018.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 410
DL.4221.38.2018.DI Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 246
DL.4221.37.2018.AD Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 249
DL.4221.35.2018.AWP Pełnienie pogotowia awaryjnego i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju 196
DL.4221.39.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 244
DL.4221.36.2018.MP Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 294
DL.4221.33.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 194
DL.4221.29.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 335
DL.4221.27.2018.AWP Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju 511
DL.4221.26.2018.DI Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 416
DL.4221.30.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 574
DL.4221.31.2018.DI Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 335
DL.4221.28.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 280
DL.4221.25.2018.MK Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A 403
DL.4221.23.2018.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 550
DL.4221.24.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 300
DL.4221.19.2018.AWP Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju" w ramach zadania budżetowego: 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 472
DL.4221.21.2018.DI „Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach zadania budżetowego: ZOŚ-000-604-300 Modernizacja budynku ul. Rostków 7 487
DL.4221.14.2018.MK Dostawa i montaż zabudowy meblowej w obiekcie przy ul. Szkolnej 5 w ramach zadania budżetowego: 000-U54-134-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 413
DL.4221.20.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 532
DL.4221.17.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 314
DL.4221.18.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju 271
DL.4221.22.2018.AWP Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-U54-134-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolnej 5 Jastrzębiu-Zdroju 236
DL.4221.15.2018.AWP Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 404
DL.4221.13.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju 466
DL.4221.16.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 578
DL.4221.11.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 463
DL.4221.9.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 405
DL.4221.10.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW 360
DL.4221.8.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 402
DL.4221.7.2018.MK Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 323
DL.4221.6.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 476
DL.4221.12.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju 507
DL.4221.5.2018.AWP Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju 307
DL.4221.3.2018.AWP Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 782
DL.4221.4.2018.DI Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 649
DL.4221.2.2018.AWP Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzebiu-Zdroju 502
DL.4221.1.2018.MK Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju 619
DL.4221.9.2017.AWP Remonty instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania 591
DL.4221.17.2017.AWP Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych. 481
DL.4221.22.2016.MK Część 2: Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje gazowe, wod.-kan., C.O., deszczowe, przyłącza w budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenach wokół budynków użytkowych gminnych 300
DL.4221.12.2017.MK Zadanie nr 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod-kan, gaz, c.o., elektryczne Zadanie nr 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod-kan, gaz, c.o. 699
DL.4221.18.2017.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego 856
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 313
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek bieżących ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych oraz na terenach wokół budynków mieszkalnych gminnych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanyc 316