Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Jastrzębie segreguje na 5

Segregacja odpadów to nasz obowiązek, a nie kwestia wyboru

Proces segregacji zaczyna się w naszych domach i mieszkaniach.

Segregujesz – Segreguj na 5!

Przygotowując swoje odpady do odbioru, pamiętaj o tym, aby je właściwie posortować. Odpady dzielimy na 5 frakcji:

  • metale i tworzywa sztuczne (żółty worek lub pojemnik),
  • papier (niebieski worek lub pojemnik),
  • szkło (zielony worek lub pojemnik),
  • bioodpady (brązowy pojemnik),
  • odpady zmieszane.

Nie segregujesz – Łamiesz prawo

Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że :

  • brak segregacji przekłada się negatywnie na stan środowiska naturalnego,
  • nie wykonując obowiązku segregacji narażamy się na karę grzywny oraz wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamiast 29,50 zł zapłacimy 59 zł od osoby za miesiąc.

Nie segregujesz – Konsekwencje ponoszą wszyscy

Zanieczyszczając surowce wtórne, które inni zebrali prawidłowo, przyczyniamy się do wzrostu kosztów ich odbioru i zagospodarowania, które poniosą wszyscy solidarnie.

https://www.mzn.jastrzebie.pl/images/galeria/Segregacja_odpadw_to_nasz_obowiazek_plakat.png