Zmiany w systemie opłat za używanie lokalu

Rozmiar tekstu:

Miejski Zarząd Nieruchomości informuje, że z dniem 1 marca 2018 r. nastąpiło połączenie płatności należności za używanie lokalu (czynszu + media) z opłatą za śmieci oraz przydzielono każdemu INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY.

Tym samym informuję, że od dnia 1 marca 2018 r. należy dokonywać wpłat na INDYWIDUALNY rachunek bankowy.

W celu uzyskania nowych odcinków prosimy o zgłoszenie się w Dziale Czynszów i Windykacji pokój nr 16 lub zgłoszenie telefoniczne (tel. (32) 47-87-005) w celu dostarczenia do skrzynki pocztowej (w terminie 7 dni roboczych).

Jednocześnie informuję, że rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju nr 62  8470  0001  2001  0029  6139  0001 w dalszym ciągu będzie aktywny.