''Przyjaciel rodziny'' oraz ''Gmina przyjazna rodzinie''

Rozmiar tekstu:

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy "Przyjaciel rodziny" oraz "Gmina przyjazna rodzinie".

Celem konkursu "Przyjaciel rodziny 2019" jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł "Przyjaciela rodziny 2019".

Celem konkursu "Gmina przyjazna rodzinie 2019" jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł "Gminy przyjaznej rodzinie 2019".

Nabór wniosków na oba wyżej wymienione konkursy trwa do 31 lipca 2019 r.
Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 74 lub 692 005 706.

Wnioski oraz regulaminy konkursów dostępne są pod poniższymi adresami:

Konkurs "Przyjaciel rodziny 2019"
https://rops-katowice.pl/2019/06/19/zostal-ogloszony-konkurs-przyjaciel-rodziny-2019/
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-konkursu-przyjaciel-rodziny-2019-.html

Konkurs "Gmina przyjazna rodzinie 2019"
https://rops-katowice.pl/2019/06/19/konkurs-gmina-przyjazna-rodzinie-2019-otwarty/
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-konkursu-gmina-przyjazna-rodzinie-2019-.html