Obowiązujące przepisy

Rozmiar tekstu:

Ustawą regulującą zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

W kwestii umarzania, rozkładania zaległości na raty obowiązują przepisy Uchwały  Nr XIII.86.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój.