Opłaty i terminy

Rozmiar tekstu:
Stawki czynszu obowiązujące na lokalach mieszkalnych i socjalnych będących zasobem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju są ustalane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Zgodnie z komunikatem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w okresie od 23 września 2021r. do 22 września 2022r. obowiązywać będą następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

- opłata za wodę 5,40 zł/m3
- odprowadzanie ścieków 7,12 zł/m3


Terminy płatności:

-  lokale mieszkalne i socjalne do 25 dnia miesiąca

-  lokale wykupione do 10 dnia miesiąca

-  lokale użytkowe/garaże do 10 dnia miesiąca / bądź na podstawie zawartej umowy

Dział Czynszów i Windykacji przypomina, że telefoniczna informacja dotycząca stanu konta następuje po uzyskaniu od lokatora pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na telefoniczne informowanie o stanie konta na podane hasło.
W przypadku nie złożenia do tej pory oświadczenia o haśle lokatorzy proszeni są o złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w siedzibie tutejszego Zakładu. Lokatorom, którzy nie złożyli oświadczenia o haśle nie będą udzielane informacje o stanie konta.

 

Z dniem 1 marca 2018 r. wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom połączono płatność należności za używanie lokalu (czynsz + media) wraz z opłatą za śmieci.

Jednocześnie informuję, że nastąpiła zmiana numeru konta bankowego.

KAŻDEMU PRZYDZIELONO INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.  

Tym samym informuję, że od dnia 1 marca 2018 r. należy dokonywać wpłat na INDYWIDUALNY rachunek bankowy.

W celu uzyskania nowych odcinków prosimy o zgłoszenie się w Dziale Czynszów i Windykacji pokój nr 16 lub zgłoszenie telefoniczne (tel. (32) 47-87-005) w celu dostarczenia do skrzynki pocztowej (w terminie 7 dni roboczych).

Jednocześnie informuję, że rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju nr 62  8470  0001  2001  0029  6139  0001 w dalszym ciągu będzie aktywny.