Wierzytelność na raty

Rozmiar tekstu:

Starając się o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty do podania składanego w Miejskim Zarządzie Nieruchomości należy dostarczyć dochody wszystkich członków rodziny:
- zaświadczenie z pracy o pobieranych świadczeniach, ewentualnie odcinek z wypłaty,
odcinek z renty/emerytury,
- decyzje z OPS o przyznaniu zasiłku,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej,
- wyrok o wysokości zasądzonych alimentów,
- bądź inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody.

Miejski Zarząd Nieruchomości nie jest uprawniony do wykonywania kserokopii dochodów składanych przez lokatorów w związku z powyższym dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód należy dostarczyć w kserokopii.