Projekty

Rozmiar tekstu:

 

efrr flaga

Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju”. Czytaj więcej...


 

efrr flaga

Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju”. Czytaj więcej...


 

efrr

Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 1-3 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wymiana azbestowo-cementowych balustrad balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju”. Czytaj więcej...