Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 1-3

Rozmiar tekstu:

efrr

Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 1-3 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wymiana azbestowo-cementowych balustrad balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju”.


Wartość dofinansowania projektu z UE: 422 237,83 zł.

Wartość projektu: 527 127,34 zł.

Celem projektu jest wymiana azbestowo-cementowych balustrad balkonowych.
Zakres prac obejmować będzie:
- demontaż płyt azbestowo-cementowych,
- demontaż istniejącej konstrukcji stalowej,
- podkucie wylewki cementowej w miejscu kotwienia słupków balustrady,
- nawiercenie otworów w miejscu projektowanych kotew,
- oczyszczenie i odpylenie podłoża pod zakotwienie słupków i poręczy balustrady,
- wykonanie podlewek z zaprawy cementowej w miejscu projektowanych słupków.
- montaż konstrukcji balustrad balkonowych,
- montaż płyt osłonowych balustrad balkonowych,
- montaż obróbek blacharskich,
- usunięcie złuszczonych powłok malarskich ze ściany zewnętrznej loggii,
- skucie luźnych fragmentów tynku oraz wyrównanie ubytków,
- gruntowanie powierzchni ścian oraz malowanie farbą elewacyjną,
- uporządkowanie placu budowy.