Dział Czynszów i Windykacji

Rozmiar tekstu:

1. Dział Czynszów i Windykacji:
1.1 Sekcja czynszów i windykacji lokali mieszkalnych:
-  prowadzenie działalności w zakresie obsługi interesantów z tytułu rozliczeń czynszowych i windykacji z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
-  prowadzenie windykacji poprzez tryb upominawczy, wnioski o rozłożenie na raty z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz prowadzenie korespondencji z tego zakresu – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-  księgowanie wyciągów bankowych i nanoszenie korekt,
-  dokonywanie przeceny składników wpływających na wysokość miesięcznego naliczenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
-   współpraca z działami MZN m.in. w zakresie: 
-   analizy wpłat,
-   sporządzania miesięcznych sprawozdań,
-   sporządzania załączników do bilansu wg wskazań Głównego Księgowego,
-   windykacji należności,
-   współpraca z obsługą prawną w zakresie windykacji należności,
-   kierowanie spraw do sądu w celu uzyskania orzeczenia o eksmisję i zapłatę należności z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
-   kierowanie wniosków do komornika w celu wyegzekwowania należności,
-   sporządzanie wniosków o umorzenie należności z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
-   przeprowadzanie rozmów z dłużnikami w celu uzyskania informacji o możliwościach finansowych i stanie majątkowym dłużnika, w celu umożliwienia wskazania dłużnikowi najlepszego sposobu na wyjście z zadłużenia,
-   programy Miasta dotyczące spłat regulowania zaległości,
-   prowadzenie archiwum w zakresie DC,
-   wykonywanie sprawozdań z zakresu działu oraz przygotowywanie analiz i innych materiałów na potrzeby jednostki i jednostki nadrzędnej.

1.2 Sekcja czynszów i windykacji lokali niemieszkalnych:
-  prowadzenie działalności w zakresie obsługi interesantów z tytułu rozliczeń czynszowych i windykacji z lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy,
- prowadzenie windykacji poprzez tryb upominawczy, wnioski o rozłożenie na raty z lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz prowadzenie korespondencji z tego zakresu- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-  księgowanie wyciągów bankowych i nanoszenie korekt,
-  dokonywanie przeceny składników wpływających na wysokość miesięcznego naliczenia- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-  drukowanie faktur VAT, faktur VAT korygujących, not i not korygujących,
-  współpraca z działami MZN m.in. w zakresie:
-  analizy wpłat,
-  sporządzania miesięcznych sprawozdań, 
-  sporządzania załączników do bilansu wg wskazań Głównego Księgowego,
-  windykacji należności,
-  współpraca z obsługą prawną w zakresie windykacji należności,
-  kierowanie spraw do sądu w celu uzyskania orzeczenia o zapłatę należności z lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy,
-  kierowanie wniosków do komornika w celu wyegzekwowania należności,
-  sporządzanie wniosków o umorzenie należności z lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy,
-  prowadzenie archiwum w zakresie DC,
-  wykonanie sprawozdań z zakresu działu oraz przygotowywanie analiz i innych materiałów na potrzeby jednostki i jednostki nadrzędnej.