DL.4231.13.2017.DS ZADANIE 1 - Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania oraz ZADANIE 2 - Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data składania ofert: 2017-04-21


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4231.13.2017.DS
Szczegółowe 
informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała