DL.4231.22.2017.DI ZADANIE 1: Serwisowanie instalacji wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia sprawności działania systemów wentylacji mechanicznej bytowej oraz ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji wentylacji bytowej

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data składania ofert: 2017-05-10


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.22.2017.DI

Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor