DL.4231.26.2017.MK Zadanie 1: a) opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, b) sporządzenie i złożeni

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data składania ofert: 2017-06-07


Wynik:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4231.26.2017.MK

Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała