DL.4231.28.2017.DS ZADANIE 1 - Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania oraz ZADANIE 2 - Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2017-05-19


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.28.2017.DI 

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała