DL.4231.38.2017.AWP Zadanie 1: a) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, b) sporządzenie i złożenie

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data publikacji: 2017-06-22

Data składania ofert: 2017-06-29


Wynik:

Unieważnienie postępowania DL.4231.38.2017.AWP

Szczegółowe informacje zawarte są w Unieważnieniu postępowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała