DL.4231.73.2017.MK Utrzymywanie czystości oraz obsługa szaletów w obrębie Podziemnych Pasaży Handlowych (PPH) położonych pod skrzyżowaniem Alei J. Piłsudskiego z ul. Mazowiecką i Warszawską (PPH "B") w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data publikacji: 2017-11-17

Data składania ofert: 2017-11-27


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4231.73.2017.MK

Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postepowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała