DL.4251.1.2017.AWP Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 27-29-31 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 9-11 w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Zakończony

Data składania ofert: 2017-02-24


Wynik:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej DL.4251.1.2017.AWP

Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Do pobrania: 
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania: 
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania: 
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania: 
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania: 
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania: 
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała