DL.4231.26.2018.MK Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji budynku i/lub Zadan

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data publikacji: 2018-04-20

Data składania ofert: 2018-04-30


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.26.2018.MK

Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała