DL.4231.33.2018.MK Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonania przegród oddzielających część użytkową od mieszkalnej wraz z wykonaniem robót w budynku usytuowanym na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data publikacji: 2018-04-26

Data składania ofert: 2018-05-08


Wynik:

Unieważnienie postępowania DL.4231.33.2018.MK

Szczegółowe informacje zawarte są w Unieważnieniu postępowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała