DL.4231.42.2018.MN Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych z budynku przy ul. 1 Maja 45 w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data publikacji: 2018-06-08

Data składania ofert: 2018-06-15


Wynik:

Unieważnienie postępowania DL.4231.42.2018.MN

Szczegółowe informacje zawarte są w Unieważnieniu postępowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała