DL.4231.4.2019.AD Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placyku gospodarczego do gromadzenia odpadów wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej dla budynków użytkowych przy ul. Zielonej 16-18-20

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data publikacji: 2019-01-22

Data składania ofert: 2019-01-29


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.4.2019.AD

Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała