DL.4232.2.2019.AWP Zakup i dostawa urządzeń i elementów małej architektury

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Nie rozstrzygnięty

Data publikacji: 2019-08-21

Data składania ofert: 2019-08-29


Pełny opis zaproszenia:

Miejski Zarząd Nieruchomości
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. 1 Maja 55
tel. (32) 47-87-001, fax (32) 47-62-952


zaprasza do złożenia oferty na:
 
Zadanie 1: "Zakup i dostawa urządzeń placu zabaw."
Zadanie 2: "Zakup i dostawa urządzeń strefy fitness."
Zadanie 3: "Zakup i dostawa elementów małej architektury."
*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. można złożyć ofertę na Zadanie 1 i/lub Zadanie 2 i/lub Zadanie 3.


Szczegółowe 
informacje zawarte są w Zaproszeniu do złożenia oferty.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik