Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Opłaty i terminy

Stawki czynszu obowiązujące na lokalach mieszkalnych i socjalnych będących zasobem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju są ustalane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Zgodnie z komunikatem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w okresie od 23 września 2022 r. do 22 września 2023 r. obowiązywać będą następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłatę abonamentową:

  • opłata za wodę 5,27 zł/m3 netto (5,69 zł/m3 brutto)
  • odprowadzanie ścieków 6,70 zł/m3 netto (7,24 zł/m3 brutto)

Terminy płatności:

  • lokale mieszkalne i socjalne do 25 dnia miesiąca
  • lokale wykupione do 10 dnia miesiąca
  • lokale użytkowe/garaże do 10 dnia miesiąca / bądź na podstawie zawartej umowy

Dział Czynszów i Windykacji przypomina, że telefoniczna informacja dotycząca stanu konta następuje po uzyskaniu od lokatora pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na telefoniczne informowanie o stanie konta na podane hasło.
W przypadku nie złożenia do tej pory oświadczenia o haśle lokatorzy proszeni są o złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w siedzibie tutejszego Zakładu. Lokatorom, którzy nie złożyli oświadczenia o haśle nie będą udzielane informacje o stanie konta.

Z dniem 1 marca 2018 r. wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom połączono płatność należności za używanie lokalu (czynsz + media) wraz z opłatą za śmieci.

Jednocześnie informuję, że nastąpiła zmiana numeru konta bankowego.

KAŻDEMU PRZYDZIELONO INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.

Tym samym informuję, że od dnia 1 marca 2018 r. należy dokonywać wpłat na INDYWIDUALNY rachunek bankowy.

W celu uzyskania nowych odcinków prosimy o zgłoszenie się w Dziale Czynszów i Windykacji pokój nr 1 lub zgłoszenie telefoniczne (tel. (32) 47-87-005) w celu dostarczenia do skrzynki pocztowej (w terminie 7 dni roboczych).

Jednocześnie informuję, że rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju nr 62 8470 0001 2001 0029 6139 0001 w dalszym ciągu będzie aktywny.