Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Mieszkańcy

Opłaty i terminy

Dzięki terminowemu i regularnemu opłacaniu czynszu unikniesz zadłużenia. Wynajmując mieszkanie lub lokal użytkowy z zasobów miasta, najemca jest zobowiązany płacić czynsz na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój, oraz z uiszczać opłaty za zużyte media u dostawców wody, energii elektrycznej i gazu.

Możliwości spłaty zaległości

Zadłużenie czynszowe – jak temu zaradzić?
Informacje na temat sposobów uregulowania zaległości można uzyskać w siedzibie MZN przy ul. 1 Maja 55, pok. nr 1 lub pod nr telefonu 32 4787 005.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Projekty

Zadania finansowane z budżetu państwa