Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Dofinansowanie BGK do budynku komunalnego – Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostanów) w Jastrzębiu-Zdroju

Gmina Jastrzębie-Zdrój uzyskała finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadania pn. „Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostanów) w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wartość bezzwrotnego dofinansowania opiewa na 80% poniesionych kosztów na remont pustostanu.

Wartość zadania: 595 983,18 zł
w tym dofinansowanie: 476 786,54 zł
Zakończenie realizacji inwestycji: wrzesień 2023 r.