Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Kierownictwo

Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Jarosław Hanzlik
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 00

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Aleksandra Stępień
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 00

Główny Księgowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Agnieszka Wojtysiak
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 11

Kierownik Działu Organizacyjnego
Sylwia Mazur-Giel
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 00

Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów

ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 18

Kierownik Działu Kadr, BHP i Spraw socjalnych
Ewa Kachnic
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 10

Kierownik Działu Wspólnot Mieszkaniowych
Barbara Oślizło
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 09

Kierownika Działu Technicznego
Ewa Klikuszowian-Pluta
ul. Dworcowa 17 E, tel: 32 475 25 97 wew. 42

Kierownik Działu Eksploatacyjnego
Marek Ćmil
ul. Dworcowa 17 E, tel: 32 475 25 97 wew. 33

Kierownik Działu Informatyki i Elektrotechniki
Paweł Bajor
ul. Dworcowa 17 E, tel: 32 475 25 97 wew. 40

Kierownik Działu Logistyki
Anna Sitkiewicz
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 01

Kierownik Działu Czynszów i Windykacji
Wioletta Więckowska
ul. 1 Maja 55, tel: 32 478 70 06

Inspektor Ochrony Danych
Pani Kinga Oklińska
e-mail: iod@mznjastrzebie.pl

Z-ca Inspektora Ochrony Danych
Pan David Kowalski
e-mail: iod@mznjastrzebie.pl