Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 Jastrzębiu-Zdroju”.

Przedmiotem projektu są działania termomodernizacyjne w dwóch budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 14 i 16.

W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 zaplanowano:
– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu;
– wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
– modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, wykonanie kotłowni gazowej wspomaganej gazową pompą ciepła;
– modernizację instalacji wentylacji mechanicznej polegającą na montażu kanałów wentylacyjnych wraz z kratkami i innym osprzętem, montaż nawiewno-wywiewnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i automatyką;
– wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne;
– montaż paneli fotowoltaicznych;

Dodatkowym elementem założeń projektowych jest zwiększenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych w postaci dostosowania elementów utwardzenie terenu dla osób niewidomych i słabowidzących (kostka integracyjna ostrzegająca przed wejściem na schody czy jezdnię) oraz przebudowa toalety na piętrze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 zaplanowano:
– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu;
– wymianę drzwi zewnętrznych;
– modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, wykonanie kotłowni gazowej wspomaganej gazową pompą ciepła;
– modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej polegającą na modernizacji źródła ciepła w zakresie wytwarzania c.w.u., montaż dodatkowych pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. i montaż armatury wodooszczędnej;
– wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Dodatkowym elementem założeń projektowych jest zwiększenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych w postaci dostosowania elementów utwardzenie terenu dla osób niewidomych i słabowidzących (kostka integracyjna ostrzegająca przed wejściem na schody czy jezdnię) oraz przebudowa toalety na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Wartość Projektu: 1 627 162,53 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 812 246,65 zł