Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 1-3

Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 1-3 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wymiana azbestowo-cementowych balustrad balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 422 237,83 zł.

Wartość projektu: 527 127,34 zł.

Celem projektu jest wymiana azbestowo-cementowych balustrad balkonowych.
Zakres prac obejmować będzie:
– demontaż płyt azbestowo-cementowych,
– demontaż istniejącej konstrukcji stalowej,
– podkucie wylewki cementowej w miejscu kotwienia słupków balustrady,
– nawiercenie otworów w miejscu projektowanych kotew,
– oczyszczenie i odpylenie podłoża pod zakotwienie słupków i poręczy balustrady,
– wykonanie podlewek z zaprawy cementowej w miejscu projektowanych słupków.
– montaż konstrukcji balustrad balkonowych,
– montaż płyt osłonowych balustrad balkonowych,
– montaż obróbek blacharskich,
– usunięcie złuszczonych powłok malarskich ze ściany zewnętrznej loggii,
– skucie luźnych fragmentów tynku oraz wyrównanie ubytków,
– gruntowanie powierzchni ścian oraz malowanie farbą elewacyjną,
– uporządkowanie placu budowy.