Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Dofinansowanie BGK do budynku komunalnego

Gmina Jastrzębie-Zdrój uzyskała finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadania pn. „Remont pustostanu przy ul. Wyspiańskiego 11/8 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wartość bezzwrotnego dofinansowania opiewa na 80% poniesionych kosztów na remont pustostanu.

Wartość zadania: 55 194,27 zł
w tym dofinansowanie: 44 155,42 zł
Zakończenie realizacji inwestycji: październik 2022 r.