Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4221.14.2020.AWP Remont sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Status przetargu: Unieważniony
Data publikacji: 2020-10-01
Data składania ofert: 2020-10-16

Wynik:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4221.14.2020.AWP
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:
16.10.2020
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
16.10.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
01.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Dokumentacja.zip
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik