Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4221.6.2019.AWP Usuwanie usterek instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych

Status przetargu: Zakończony
Data publikacji: 2019-05-07
Data składania ofert: 2019-05-23

Wynik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DL.4221.6.2019.AWP
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Do pobrania:
18.06.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
07.06.2019
Ogłoszenie o wynikach przetargu.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
23.05.2019
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
07.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Dokumentacja.zip
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała