Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4221.9.2020.DI Obsługa całoroczna instalacji elektrycznych

Status przetargu: Zakończony
Data publikacji: 2020-05-26
Data składania ofert: 2020-06-03

Wynik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DL.4221.9.2020.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Do pobrania:
26.06.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
18.06.2020
Ogłoszenie o wynikach przetargu.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
03.06.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
26.05.2020
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Załącznik nr 4 do STWiOR – wykaz usterek.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała