Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.11.2020.AM Serwis i naprawa drzwi automatycznych w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Status zaproszenia: Unieważniony
Data publikacji: 2020-02-18
Data składania ofert: 2020-02-27

Wynik:
Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.11.2020.AM
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik