Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.56.2019.AM Wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-10-15
Data składania ofert: 2019-10-25

Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.56.2019.AM
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Odpowiedź na zapytania do IWZ.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik