Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.74.2019.DI Konserwacja instalacji AZART w budynkach mieszkalnych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-12-20
Data składania ofert: 2020-01-07

Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.74.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik