Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4232.7.2019.DI Dostawa paliwa w roku 2020 dla środków transportu oraz urządzeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-10-29
Data składania ofert: 2019-11-08

Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4232.7.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie do Zaproszenia.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała