Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4251.30.2019.AWP Remont kominów, naprawa i malowanie obróbek blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Unieważniony
Data publikacji: 2019-07-08
Data składania ofert: 2019-07-16

Wynik:
Ogłoszenie wyników postępowania DL.4251.30.2019.AWP
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Przedmiar robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała