Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Podziemne Pasaże Handlowe – lokale użytkowe do wynajęcia

PODZIEMNY PASAŻ HANDLOWY „A”
– pod Rondem Centralnym

PODZIEMNY PASAŻ HANDLOWY „B”
– pod skrzyżowaniem Al. Piłsudskiego oraz ulic: Mazowieckiej i Warszawskiej

Stawka czynszu za najem lokali użytkowych określona jest na podstawie aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wg w/w Zarządzenia stawka miesięczna obowiązująca w 2024 roku za najem lokali położonych w PPH ”A” i PPH „B” wynosi:

  1. 1,50 zł netto/m2 dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą (okres obowiązywania preferencyjnej stawki 2 lata)*
  2. 7,40 netto/m2 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż przez 1 rok (okres obowiązywania preferencyjnej stawki 2 lata)**
  3. 14,70 netto/m2 dla pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą
  4. 1,50 netto/m2 lokale wynajmowane na działalność rzemieślniczą

* – w/w stawki nie mają zastosowania w przypadku najmu/oddania w użytkowanie lokali w PPH organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego oraz organizacjom pozarządowym,

** – preferencyjna stawka obowiązywać będzie najemców, którzy podpiszą umowę najmu na okres nie krótszy niż 3 lata. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Miasto może dochodzić odszkodowania poprzez wezwanie najemcy do uzupełnienia stawki czynszu zgodnie z lit. c) od dnia zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Stawka czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Pasażach Handlowych niezależna jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Godziny otwarcia:

Podziemny Pasaż Handlowy „A”
poniedziałek – piątek: 7:00 – 19:00
sobota: 7:00 – 14:00
niedziela: nieczynne

Podziemny Pasaż Handlowy „B”
non – stop

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów w sekcji Lokale Użytkowe pok. nr 5 bądź dzwoniąc pod numer telefonu (32) 478 70 16 lub (32) 478 70 00.