Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4221.7.2020.AWP Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

Status przetargu: Unieważniony
Data publikacji: 2020-04-01
Data składania ofert: 2020-04-22

Wynik:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4221.7.2020.AWP
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:
06.05.2020
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
22.04.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
10.04.2020
Modyfikacja SIWZ.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
01.04.2020
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Dokumentacja.zip
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik