Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.15.2019.DI Cyklinowanie i olejowanie parkietu drewnianego dębowego w sali balowej Domu Sołeckiego przy ul. Gajowej 11A w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-02-25
Data składania ofert: 2019-03-06

Wynik:
Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.15.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Przedmiar robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała