Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.61.2019.DI Montaż nasad kominowych na przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Unieważniony
Data publikacji: 2019-11-07
Data składania ofert: 2019-11-18

Wynik:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4231.61.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała