Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4232.2.2019.AWP Zakup i dostawa urządzeń i elementów małej architektury

Status zaproszenia: Nie rozstrzygnięty
Data publikacji: 2019-08-21
Data składania ofert: 2019-08-29

Pełny opis zaproszenia:
Miejski Zarząd Nieruchomości44-330 Jastrzębie-Zdrójul. 1 Maja 55tel. (32) 47-87-001, fax (32) 47-62-952zaprasza do złożenia oferty na:
 
Zadanie 1: “Zakup i dostawa urządzeń placu zabaw.”Zadanie 2: “Zakup i dostawa urządzeń strefy fitness.”Zadanie 3: “Zakup i dostawa elementów małej architektury.”
*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. można złożyć ofertę na Zadanie 1 i/lub Zadanie 2 i/lub Zadanie 3.
Szczegółowe informacje zawarte są w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Opis urządzeń strefy fitness i placu zabaw.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik